Tirlun Gwaith / Working Landscape

Recordio bywyd ar dyddynnod Canolbarth Cymru
Recording life on the smallholdings of mid Wales 

Peak/Copa yng Ngŵyl Wanwyn y Sioe Frenhinol: 20 a 21 Mai 2017
Peak/Copa at the Royal Welsh Spring Festival: 20 & 21 May 2017

sgyrsiau / gweithdai ysgrifennu / amgueddfa fach / atgof / recordiadau digidol / llyfrgell / barddoniaeth
conversations / writing workshops / mini museum / reminiscence / digital recordings / library / poetry

Gweithgareddau am ddim i bob oed.
Dewch o hyd i ni yn Stiwdio Horsebox, Neuadd Morgannwg Ganol.
Free activities for all ages.
Find us at the Horsebox Studio, South Glamorgan Hall.

Cydnabyddiaeth ffotograffau: Toril Brancher. Gyda diolch i Stuart Fry.
Photo credit: Toril Brancher. With thanks to Stuart Fry.

Advertisements