Ar yr Ymylon / On The Edge

(scroll down for English content) 

AR YR YMYLON
Rhaglen ymylol o sgyrsiau diwylliannol o dir y gororau

Eisteddfod Genedlaethol 2016

Sadwrn 30 Gorffennaf – Gwener 5 Awst 2016
Bob dydd 11am-1pm

 

The Cabin of Curiosities
15 Stryd Nevill, Y Fenni, NP7 5AA

£3 awgrym cyfraniad wrth y drws. Lleoedd cyfyngedig. Y cyntaf i’r felin.

Ystyried artistiaid ac awduron y Mynydd Du, ddoe a heddiw:

 

30 / yr artist preswyl Rebecca Chesney a’r daearegwr Alan Bowring yn trafod celf a’r amgylchedd

31 / y cyd-artistiaid Penny Hallas a Caroline Wright yn arwain taith gerdded amgen drwy’r Fenni

01 / artistiaid preswyl Llwyn Celyn, Jamie Lake a Toril Brancher yn cyflwyno’u hymatebion creadigol

02 / yr artist a churadur Anthony Shapland yn sgwrsio ag enillydd Medal Aur Celfyddyd Gain yr Eisteddfod

03 / yr awduron Christopher Meredith a Tom Bullough yn archwilio ffiniau a chyrion mewn llenyddiaeth

04 / yr awdur, cynhyrchydd a chyflwynydd, Jon Gower yn trafod gwaith Raymond Williams

05 / y ffotograffydd Paul Cabuts yn trafod dylanwad ffotograffiaeth ar Goleg Celf Casnewydd

+ Gwener 29 Gorffennaf 6:30-9pm
Jeff Nuttall: Yn sydyn iawn Mae dy Wên yn Bensaernïaeth
Achlysur agoriad yr arddangosfa yn cynnwys barddoniaeth a chyhoeddiadau Jeff Nuttall
Broadleaf Books, 16 Monk Street, Y Fenni, NP7 5NP
Arddangosfa’n parhau tan Sadwrn 30 Gorffennaf- Sadwrn 6 Awst, 10am-5pm
Cynhyrchwyd gan Melissa Appleton a Joanna Chambers

Ymddiheurwn nad oes mynediad llawn i’r anabl yng nghaban y Cabin of Curiosities. Cysylltwch â: rebecca@artsalivewales.org.uk / 01873 811579 i drafod gofynion mynediad.

——————–

ON THE EDGE
a fringe programme of cultural talks from border land

National Eisteddfod 2016

Sat 30 July – Fri 5 August 2016
Everyday 11am-1pm

 

The Cabin of Curiosities
15 Nevill Street, Abergavenny, NP7 5AA

£3 suggested donation on the door. Places are limited. First come first serve.

Considering artists and writers of the Black Mountains, past and present:

 

30 / artist in residence Rebecca Chesney & geologist Alan Bowring discuss art and environment

31 / collaborative artists Penny Hallas & Caroline Wright lead an alternative walk through Abergavenny

01 / artists in residence at Llwyn Celyn, Jamie Lake & Toril Brancher present their creative responses

02 / artist and curator Anthony Shapland in conversation with Eisteddfod Gold Medal Winner for Fine Art

03 / writers Christopher Meredith & Tom Bullough examine borders and peripheries in literature

04 / writer, producer and presenter Jon Gower discusses the work of Raymond Williams

05 / photographer Paul Cabuts discusses the influence of photography at Newport College of Art

+ Friday 29th July 6:30-9pm
Jeff Nuttall: Quite Suddenly Your Smile Is An Architecture
Exhibition opening event featuring the poetry and publishings of Jeff Nuttall
Broadleaf Books, 16 Monk Street, Abergavenny, NP7 5NP
Exhibition continues Sat 30th July- Sat 6th Aug, 10am-5pm
Produced by Melissa Appleton and Joanna Chambers

We regret that the Cabin of Curiosities does not have full disability access. Please contact: rebecca@artsalivewales.org.uk / 01873 811579 to discuss access requirements.

 

Unknown-1

Landmark Trust

ACW_logo_CMYK_portrait

WG_Sponsored_land_col

Lottery_landscape_CMYK

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s